Aktuelt

Hydraulikkutdanning – Våren 2014

Opplæringen følger prinsipper/føringer i læreplan for hydraulikkopplæring i EU-området, beskrevet i Cetop RE 2004.03 (IH2) – Industrihydraulikk (tilsv Cetop kompetansenivå 2)*.. Kandidater med fagbrev i mekaniske fag, teknisk fagskole, ingeniørskole eller andre forkunnskaper, kan gis fritak fra modul H1 etter bestått kompetansetest.

Offshoreakademiet AS

 • Nye Teglverksvei 9, 4632 Kristiansand S
 • Org.nr.: 913 940 261
 • E-post: post@offshoreakademiet.no

Agder Industri og Hydraulikk AS

 • Lumberveien 51C, 4621 Kristiansand
 • Org.nr.: 997 963 180
 • E-post: widar@agderindustri.no
 • Tlf: 916 74 920

NetPed AS

 • Nye Teglverksvei 9, 4632 Kristiansand S
 • Org.nr.: 981 891 686
 • E-post: post@netped.no
 • Tlf: 940 10 211